Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chen lấn đến ngộp thở trong đền Trần để chạm tay vào ban thờ cầu tài lộc