Cây xanh bị "bỏ rơi" ngả nghiêng trên đại lộ Thăng Long