Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cây xanh bị "bỏ rơi" ngả nghiêng trên đại lộ Thăng Long