Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cây cỏ chết khô, cháy xém tại hầm chui nghìn tỉ giữa thủ đô