Cây cỏ chết khô, cháy xém tại hầm chui nghìn tỉ giữa thủ đô