Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM

Cắt sừng tê giác trộn lẫn trong sữa hộp để qua mắt Hải quan