Cập nhật mới nhất hiện trường cháy quán karaoke: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân