Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát nổ súng trấn áp hàng chục thanh niên mang súng, mã tấu đi hỗn chiến