Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát đặc nhiệm trấn áp côn đồ