"Con học ngu như bò":

Cảnh báo Hacker tấn công Sổ điện tử của trường học