Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh báo: Hà Nội còn hàng trăm ngôi nhà như 43 Cửa Bắc