Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Căn cứ vào đâu để nói người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT?“