Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh những kỷ vật lịch sử của công an nhân dân