Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh hai tên “cẩu tặc” chích điện bắt chó nhanh như chớp