Cận cảnh dùng hóa chất biến thịt bò thối thành tươi