Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấm bán rượu bia đêm khuya thì khách du lịch uống gì?