Các chàng trai lả lơi trong điệu múa “con đĩ đánh bồng” hội làng Triều Khúc