Cá chép, đồ thờ cúng thả bừa phứa từ Cầu Đuống xuống mặt sông