Cá bán rẻ mạt không đủ tiền dầu cho ngư dân ra khơi