Bus nhanh BRT chính thức thu phí, khách đông hơn cả miễn phí