Bồn nước “lao ầm ầm” từ tầng 4 xuống đường ở Hà Nội