Bị sa thải đột ngột không lý do, người lao động cần tức khắc làm gì?