Bắt nhóm chém 3 người bán hàng rong trước bệnh viện Từ Dũ