Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt nghi phạm cướp điện thoại, kéo lê cô gái trên đường