Bắt được hung thủ giết người vùi xác dưới đống gạch