Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bán vé số sai địa bàn: Tóm lại là phạt ai?