Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bài phát biểu đầu tiên của Donald Trump sau chiến thắng