Án oan sai Trần Văn Thêm: Luật sư nói gì về vấn đề bồi thường?