Án mạng kinh hoàng: Nghi án con trai tâm thần dùng gậy giết bố đẻ