Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Ăn mặc hở hang, phản cảm” bị bêu tên, người dân nói gì?