Ấm lòng với “Tết sum vầy” cho công nhân lao động tỉnh Hải Dương