Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ám ảnh chung cư “tử thần”, đe dọa tính mạng người dân