Ai là tổng thống Mỹ kế nhiệm mà người dân Việt Nam mong muốn?