4 tỷ đồng “bốc hơi” tại SCB và hành trình gần 1 năm đi tìm quyền lợi