Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

12 năm người dân “đỏ mắt” trông dự án nhà B6 Giảng Võ