Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Võ sĩ Kazakhstan khóc “tức tưởi” vì thua võ sĩ Việt Nam