Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Việt Nam nhọc nhằn vượt qua Myanmar 2 - 1