Video: Chơi thiếu người nhưng Việt Nam vẫn thắng dễ Campuchia 2 - 1