Về nhất nội dung 400m tiếp sức, Usain Bolt giành HCV thứ 9 ở các kỳ Olympic