Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Về áp chót, Nguyễn Thị Huyền dừng bước ở vòng loại 400m vượt rào