Usain Bolt dễ dàng về nhất vòng loại nhóm 7 nội dung 100m