Tottenham thắng nhọc nhằn "Mèo đen" cách biệt 1 bàn