Tottenham ngậm ngùi chia điểm với Leverkusen trên đất Đức.