Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tottenham có chiến thắng muộn màng trước Crystal Palace