Thuyền đua lộn nhào ở tốc độ 225km/h, hai người chết tại chỗ