Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thua Lin Dan 2 - 0, Tiến Minh chia tay Olympic