Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thua Feyenoord 0 - 1, MU tay trắng rời đất Hà Lan