Thua Chen Long 2 set trắng, Lee Chong Wei một lần nữa lại lỡ hẹn với HCV Olympic