Thua Cagliari 1 - 2, Inter nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3