Thạch Kim Tuấn không giành được điểm nào ở Olympic Rio