Tấn công rực lửa, MU thắng lớn 4 - 0 trước Reading