Tân binh Sliman lập công, Leicester thắng dễ Burley 3 - 0